Leidinggeven en mentorschap op de werkvloer

Een leidinggevende heeft een belangrijke rol, namelijk het aansturen van zijn team. De leidinggevende heeft overzicht in de werkzaamheden voor die dag. Hij/zij maakt een planning en een werkverdeling voor het personeel. Zo weet iedere werknemer waar hij aan toe is. Het is een belangrijke rol voor bedrijven in de industrie, omdat een goede leidinggevende ervoor zorgt dat de productie soepel verloopt. Maar naast deze aansturende rol heeft een leidinggevende ook vaak een coachende rol. Een leidinggevende fungeert vaak ook als mentor. De taken van mentor en leidinggevende overlappen omdat het beide erop neerkomt om het beste uit het team te halen. De rol van mentorschap komt hierin terug door te onderzoeken wat de professionele doelen zijn van iedere werknemer. Hierdoor kan er vroegtijdig gehandeld worden richting het ontwikkelen van het loopbaantraject van de medewerker. Dit is veelal ten goede van de organisatie, omdat de werknemer zich meer betrokken en gewaardeerd voelt bij zijn werk, wat leidt tot hogere motivatie en productiviteit.

 De ontwikkeling van competenties

In de cursus leidinggeven op de werkvloer gaat de werknemer aan de slag met de ontwikkeling van verschillende competenties. Het betreft een 3-daagse cursus op mbo-niveau 3 waarbij werknemers opgeleid worden voor hun rol als leidinggevende. Er komen verschillende zaken aan bod, waaronder de communicatie met het team. Deze communicatie kent verschillende kanten. Het meest voor de hand liggend is het voeren van werkoverleg en het geven van heldere instructies en feedback. Maar in deze cursus werken wij ook aan het mentorschap van een leidinggevende. Een deelnemer van de cursus leert ook coachend leidinggeven en motiveren van medewerkers. Dit is een zeer belangrijk onderdeel in zijn rol als leidinggevende omdat mentorschap de groei en het succes van medewerkers bevordert. Dit draagt bij aan een positieve en productieve werkomgeving

Ervaren trainingspartner

Een ervaring trainingspartner is zeer belangrijk voor organisatie in de industrie. Het zorgt ervoor dat personeel zorgvuldig opgeleid wordt, wat resulteert in efficiënte bedrijfsgang van uw organisatie. https://cbtresultaatuitopleiden.nl is een opleider die trainingen verzorgt op locatie. Er wordt een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld dat afgestemd wordt op de behoeften van uw organisatie.